Jaroměřský klokan 2020

Oddíl ATLETIKY TJ SOKOL Jaroměř a Základní škola B. Němcové v Jaroměři si vás dovolují pozvat na patnáctý ročník závodu ve skoku vysokém

„Jaroměřský klokan

Termín: středa 18.3.2020 od 8:30 h

Místo: sportovní hala ASVAJ

Kategorie:
mladší žáci 2 , mladší žákyně 2 (2010 – 2009)
mladší žáci 1, mladší žákyně 1 (2008 – 2007)
starší žáci, žákyně (2006 – 2005)

soutěž školních družstev (započítává se nejlepší výkon družstva v kategorii mladší žáci 1, mladší žákyně 1 starší žáci a starší žákyně)

Startovné: 30 Kč za každého závodníka (uhradíte při prezentaci)

Prosím o zaslání potvrzení účasti (včetně jmenného seznamu – viz. příloha Klokan_prihlaska_vzor) do 16.3.2020 na email: kopero@seznam.cz .

Případné dotazy na tel.: 776 249 879

S pozdravem

Mgr. Roman Kopecký

Základní výšky:
mladší žákyně 2 – 90 cm
mladší žáci 2 – 95 cm
mladší žákyně 1 – 100 cm
mladší žáci 1 – 105 cm
starší žákyně – 110 cm
starší žáci – 120 cm

Zvyšování po 5 cm do doby, než zůstanou v soutěži 3 závodníci, pak zvyšování po 3 cm.

Příspěvky

Členské a oddílové příspěvky oddílu atletiky TJ SOKOL Jaroměř v r. 2020

Atletická školka
Členské (TJ SOKOL) 200 Kč
Oddílové 1300 Kč
Celkem 1 500 Kč

Pípravka, žactvo, dorost (do 18 let)
Členské (TJ SOKOL) 200 Kč
Oddílové 1 800 Kč
Celkem 2 000 Kč

Dospělí
Členské (TJ SOKOL) 500 Kč
Oddílové 1 500 Kč
Celkem 2 000 Kč

Pokud je atlet zároveň členem jiného oddílu TJ SOKOL Jaroměř nebo je členem jiné sokolské jednoty platí členský příspěvek jen v jednom z oddílů, ve kterých je členem.

Platba příspěvků:
Převodem na účet TJ SOKOL Jaroměř č. 29535551/0100,
do zprávy pro příjemce uveďte: jméno dítěte, atletika