Příspěvky

Členské a oddílové příspěvky oddílu atletiky TJ SOKOL Jaroměř v r. 2020

Atletická školka
Členské (TJ SOKOL) 200 Kč
Oddílové 1300 Kč
Celkem 1 500 Kč

Pípravka, žactvo, dorost (do 18 let)
Členské (TJ SOKOL) 200 Kč
Oddílové 1 800 Kč
Celkem 2 000 Kč

Dospělí
Členské (TJ SOKOL) 500 Kč
Oddílové 1 500 Kč
Celkem 2 000 Kč

Pokud je atlet zároveň členem jiného oddílu TJ SOKOL Jaroměř nebo je členem jiné sokolské jednoty platí členský příspěvek jen v jednom z oddílů, ve kterých je členem.

Platba příspěvků:
Převodem na účet TJ SOKOL Jaroměř č. 29535551/0100,
do zprávy pro příjemce uveďte: jméno dítěte, atletika